0496 54 35 08 koen@stabofi.be
BTW

BTW

Elk kwartaal uw BTW aangifte indienen, jaarlijks de verplicht BTW listing tijdig opmaken, het correcte BTW tarief toepassen op uw facturen, …

Door alles stipt en correct op te volgen,  vermijden we boetes en controles.

Een greep uit ons dienstenaanbod:

  • het opstellen en indienen van de B.T.W.-aangiften conform de wettelijke bepalingen
  • het laten weten aan de opdrachtgever van de te betalen voorschotten en de te betalen/te ontvangen saldi
  • het jaarlijks opstellen van de B.T.W.-listing
  • nazicht in hoeverre de documenten, opgesteld door en voor de opdrachtgever, voldoen aan de voorschriften van de B.T.W.-wetgeving
  • aanwezigheid bij controles alsmede het beantwoorden van inregelstellingen, processen verbaal, … uitgaande van de B.T.W.-administratie

StaBoFi

Churchilllaan 115
2900 Schoten

 0496 54 35 08
 koen@stabofi.be

BTW aangifte