0496 54 35 08 koen@stabofi.be

Kantoor

 

Juni 2001 : de aanvraag van een ondernemingsnummer, de activering hiervan als BTW nummer en de goedkeuring van het stagedossier door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten …. de aanvang van een eigen zelfstandige activiteit is gestart!

Dankzij een goede begeleiding door de stagemeester en vele uren opleiding werd kort hierna de titel van boekhouder-fiscalist behaald en kon de zelfstandige activiteit verder uitgebouwd worden.

Ondertussen hebben wij een vast cliënteel opgebouwd waarbij het persoonlijk contact steeds op de eerste plaats komt.  Een boekhouder die maar één keer per jaar van zich laat horen, krijgt immers moeilijk inzicht in het reilen en zeilen van uw onderneming.  Wij luisteren naar u.  Want hoe beter we elkaar kennen, hoe beter we u kunnen adviseren …

De zelfstandige boekhouder-fiscalist is de bevoorrechte raadgever van u als zelfstandige ondernemer, beoefenaar van een vrij beroep of bedrijfsleider van een KMO. De beroepsactiviteiten zijn zeer divers: boekhouden, fiscaliteit, adviesverlening op het gebied van vennootschaps- en sociaal recht, bijstand bij de oprichting en het verdere verloop van uw onderneming.

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van erkende boekhouder(-fiscalist).  Het orgaan dat van de wetgever de opdracht heeft gekregen in te staan voor deze erkenning is het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Stabofi is een door het BIBF erkende vennootschap, waarvan ook de zaakvoerder lid is van het instituut.

Service with a capital  S

StaBoFi

Churchilllaan 115
2900 Schoten

 0496 54 35 08
 koen@stabofi.be