0496 54 35 08 koen@stabofi.be

De microvennootschap bestaat sinds 1 januari 2016.  Wellicht voldoet ook uw vennootschap aan de criteria daarvan. Hoe zit dat precies en wat betekent dat dan boekhoudkundig en fiscaal?

Een microvennootschap mag een eenvoudigere jaarrekening met minder toelichting indienen.

Om een microvennootschap te zijn, mag uw vennootschap niet meer dan één van de drie criteria overschrijden.  Die criteria zijn:

  • een balanstotaal van € 350 000
  • een jaaromzet (excl. BTW) van € 700 000
  • een jaarlijks gemiddeld personeelsbestand van 10 werknemers (art. 15/1 §1 W.Venn.)

De toetsing van de criteria voor boekjaar 2016 gebeurt op basis van de jaarrekening op 31.12.2015.

Voordelen van een microvennootschap

 

Jaarrekening

Microvennootschappen zullen een jaarrekening mogen neerleggen volgens een zgn. microschema. Dit zal eenvoudiger zijn dan het model van de jaarrekening dat kleine vennootschappen gebruiken. Ook de zgn. toelichting bij de jaarrekening zal minder uitgebreid zijn dan voor kleine vennootschappen vereist is.

Belastingen

De fiscale regels voor microvennootschappen wijken slechts in beperkte mate af van de regels voor kleine vennootschappen. Zo wordt de belastbare basis op dezelfde wijze berekend, is het belastingtarief hetzelfde, zijn er geen verschillen inzake bv. de notionele interestaftrek of de investeringsaftrek, enz.

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Kleine startende vennootschappen moeten 10% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen niet doorstorten. Ze mogen dat geld dus voor zichzelf houden. Voor microvennootschappen is dat percentage geen 10%, maar 20%.