0496 54 35 08 koen@stabofi.be

Vanaf 1/04/2017 zal de zelfstandige geen kwartaalvoorschot op BTW moeten ondergaan.  Dit verlicht het papierwerk en de administratieve druk voor de belastingplichtigen en de fiscale administratie.

Kwartaalvoorschot op BTW … voor wie?

Momenteel moeten belastingplichtigen die kiezen voor een BTW-aangifte per kwartaal telkens een kwartaalvoorschot betalen.  Uiterlijk op de 20ste van de tweede en derde maand van elk kwartaal moet er een kwartaalvoorschot op BTW betaald worden, gelijk aan 1/3 van de verschuldigde BTW van het vorige kwartaal.
Dit geldt ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfactuur aangeven en dus geen BTW verschuldigd zijn.

Op gelijke voet

Door het kwartaalvoorschot op BTW af te schaffen, lost men het probleem van de voorfinanciering van de BTW op.  Zo behandelt men belastingplichtigen die hun BTW maandelijks of per kwartaal aangeven op gelijke voet.
Echter, om helemaal op gelijke voet te komen, zal iemand die opteert voor een kwartaalaangifte toch nog een voorschot op BTW moeten betalen voor het 4e kwartaal van hetzelfde jaar, uiterlijk voor 22 december van het kalenderjaar.

Wenst u meer over het kwartaalvoorschot op BTW te weten, dan kan u bij de Federale Dienst Financiën terecht.  Of u neemt contact op met StaBoFi, uw erkend boekhouder uit Schoten.