0496 54 35 08 koen@stabofi.be

Betalingsvoorwaarden

Facturen betaalbaar te Schoten op factuurdatum. Om geldig te zijn, dient elk beklag gedaan te worden binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
Bij late of niet-betaling geldt een schadevergoeding van 15 % van de hoofdsom met een minimum van 125 € .  Bovendien zal een intrest verschuldigd zijn van 12 % per jaar.