0496 54 35 08 koen@stabofi.be
daling vennootschapsbelasting

In 2020 volgt de laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het nominale tarief daalt verder van 29% naar 25%. De aanvullende crisisbijdrage verdwijnt definitief na enkele decennia ‘crisis’. Het gros van de compenserende maatregelen werd genomen in 2018 en 2019 – hieronder alvast een overzicht.

Wat het meest in het oog springt bij de nieuwe vennootschapsbelasting, is de algemene tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. Die verloopt in twee fasen. De eerste fase treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019, voor zover dat verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste begint op 1 januari 2018. De tweede fase treedt in werking vanaf aanslagjaar 2021, voor zover dat verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste begint op 1 januari 2020.

Indien uw boekhouding per kalenderjaar afsluit (op 31/12), betekent dit dat de tariefdaling zal ingaan vanaf 1/1/2018 en vanaf 1/1/2020.  Als uw vennootschap een gebroken boekjaar hanteert, kan dit echter later zijn.  Neem bijvoorbeeld een boekjaar dat afsluit op 30/9.  Daarvoor zal de tariefdaling pas in voege treden op respectievelijk 1/10/2018 en 1/10/2020.

Het nieuwe verlaagde tarief vennootschapsbelasting van 20% (op de eerste schijf van 100 000 euro) is enkel van toepassing als aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Een overzicht van de vennootschapsbelasting.

2017 2018 en 2019 2020
Normaal tarief 33% 29% 25%
Crisisbijdrage 3% 2% 0%
Totaal 33,99% 29,58% 25%
Verlaagd tarief

€ 0 – € 25 000 = 24,25%

€ 25 000 – € 90 000 = 31%

€ 90 000 – € 322 500 = 35,54%

€ 0 – € 100 000 = 20,4% € 0 – € 100 000 = 20%
Crisisbijdrage 3% 2% 0%
Totaal

€ 0 – € 25 000 = 24,98%

€ 25 000 – € 90 000 = 31,93%

€ 90 000 – € 322 500 = 35,54%

€ 0 – € 100 000 = 20,4% € 0 – € 100 000 = 20%

Voorwaarden voor verlaagde vennootschapsbelasting

De voorwaarden om te kunnen genieten van de verlaagde vennootschapsbelasting zijn dezelfde als bij het ‘oude’ verlaagde opklimmende tarief, maar met de volgende wijzigingen:

  • Er moet een brutobezoldiging worden uitgekeerd aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) van 45.000 euro (voorheen 36.000 euro). Als het resultaat van de vennootschap kleiner is dan 45.000 euro, volstaat een bezoldiging die gelijk is aan dat resultaat. Deze bezoldigingsvoorwaarde is niet van toepassing op kleine vennootschappen gedurende de eerste vier boekjaren vanaf hun oprichting.

 Wens je nog meer informatie over de verlaagde vennootschapsbelasting of zullen we eens bekijken of u hiervoor in aanmerking komt?  Geef ons dan een seintje en wij doen hiervoor het nodige.