0496 54 35 08 koen@stabofi.be

De lang aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting komt er dankzij het grote zomerakkoord van de regering Michel.  Voor alle bedrijven daalt het belastingtarief stapsgewijs.  Hierbij een kort overzicht:

1ste fase: 2018

Daling vennootschapsbelasting
Vanaf 2018 wordt er naar twee nominale belastingtarieven toegewerkt: een basistarief van 29% en een verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf belastbare grondslag tot € 100.000 van zgn. KMO-vennootschappen. Tegelijkertijd daalt de aanvullende crisisbijdrage (ACB) van 3% naar 2%.


Basistarief: 29%

Het basistarief van 33,99% (33% + 3% ACB) daalt naar 29,58% (29% + 2% ACB)


Verlaagd tarief: 20%

Voor KMO-vennootschappen bedraagt het verlaagd tarief 20,4% (20% + 2% ACB) op de eerste € 100.000 aan belastbare grondslag.

2de fase: 2020

Verdere tariefdaling

Vanaf 2020 daalt het basistarief van 29% naar 25%.  Het KMO-tarief van 20% blijft behouden voor de eerste schijf belastbare grondslag tot € 100.000.  Vanaf 2020 wordt voor alle vennootschappen de 2% crisisbijdrage volledig afgeschaft.