0496 54 35 08 koen@stabofi.be
fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagens

Door het zomerakkoord werd de vennootschapsbelasting grondig gewijzigd.  Ook de fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagens​ onderging een grondige aanpassing, die vooral vanaf 2020 grote gevolgen heeft.

Nieuwe formule voor fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagens

De nieuwe formule is geldig vanaf aanvangsjaar 2021 (boekjaren die aanvangen op 1 januari 2020 of later).

Autokosten (incl. brandstofkosten) zijn aftrekbaar volgens nieuwe formule:

120% – (0,5% x een coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer)

De brandstofcoëfficiënt is afhankelijk van het type wagen:

  • 1 voor auto’s met een dieselmotor
  • 0,90 voor auto’s met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale pk
  • 0,95 voor alle andere auto’s, dus auto’s met een benzinemotor en elektrische auto’s.

De 120% aftrek voor elektrische wagens, collectief vervoer woon-werkplaats met minibus, autobus en autocar voor het personeel wordt afgeschaft.

De fiscale aftrek voor hybride wagens wijzigt ook

Voor hybridevoertuigen uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer, dan is de in aanmerking te nemen CO2-uitstootgehalte gelijk aan dit van het overeenstemmende voertuig dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof.

Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

Praktijk voorbeeld dieselwagen

Een dieselwagen met een CO2-uitstoot van 140g zal fiscaal nog maar aftrekbaar zijn voor 50% => 120% – (0,5% x1 x 140) ofwel 120% – 70%)

Voor de meeste wagens zal vanaf 2020 de fiscale aftrekbaarheid dan ook sterk wijzigen.  Bij aankoop van een nieuwe wagen kan u best hiermee rekening houden.  Vraag advies aan uw boekhouder om uw fiscaliteit te optimaliseren.