0496 54 35 08 koen@stabofi.be
liquidatiereserves

Tot oktober 2014 moest bij de vereffening van een vennootschap 10% liquidatiebelasting betaald worden op de aangelegde reserves.  Vanaf oktober 2014 werd het tarief op 25% gezet.  Wie nu de vennootschap vereffent of de winst uit zal keren als dividend, betaalt dus 25% voorheffing hierop.

Voor alle balansen die afsluiten vanaf 31/12/’14 bestaat de mogelijkheid om de winst van het boekjaar via de “liquidatiereserves” gunstiger te laten belasten.

Wat zijn liquidatiereserves?

Met een liquidatiereserve kun je als KMO jaarlijks (een deel van) de belaste winst boeken op een afzonderlijke passiefrekening. Je betaalt 10% bijkomende vennootschapsbelasting op de aangelegde reserve. Na een bepaalde wachtperiode kun je dat bedrag voordelig als een dividend uitkeren. Op die manier bespaar je in een aantal gevallen belastingen.  Bij latere vereffening van de vennootschap moet er dan niets meer betaald worden.

Neem je de liquidatiereserves op binnen de 5 jaar, dan betaal je 15% extra zodat je terug op 25% (10% + 15%) voorheffing komt.

Neem je het gereserveerde bedrag op na 5 jaar, dan is een bijkomende heffing van 5% van toepassing (waardoor je dus in totaal 15% (10% + 5%)voorheffing betaald hebt).

Dividend uitkeren of liquidatiereserves aanleggen?

De tabel hieronder geeft aan hoeveel je netto overhoudt als je een dividend uitkeert en wanneer je een liquidatiereserve aanlegt.

Dividend Dividend Liquidatiereserve Liquidatiereserve 
Belastbare winst € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000
Vennootschapsbelasting 20,40% 29,58% 20,40% 29,58%
Na vennootschapsbelasting € 7 960 € 7 042 € 7 960 € 7 042
Bijkomende vennootschapsbelasting 10% (€ 7 960 / 1,10) 10% (€ 7 042 / 1,10)
Liquidatiereserve € 7 236 (€ 724 taks) € 6 402 (€ 640 taks)
Roerende voorheffing 30% 30%

Vanaf 5 jaar: 5%

Bij liquidatie: 0%

Vanaf 5 jaar: 5%

Bij liquidatie: 0%

Totale belatingdruk 44% 51%

Vanaf 5 jaar: 31%

Bij liquidatie: 28%

Vanaf 5 jaar: 31%

Bij liquidatie: 28%

Netto dividend € 5 572 € 4 929

Vanaf 5 jaar: € 6 874

Bij liquidatie: € 7 236

Vanaf 5 jaar: € 6 082

Bij liquidatie: € 6 402

 

Advies nodig?

Zoals je ziet, is een liquidatiereserve complexe materie met veel regels en speciale gevallen. Wil je nefaste gevolgen vermijden? Dan ben je maar beter goed geïnformeerd. Want misschien is een liquidatiereserve aanleggen in jouw geval niet de beste oplossing.